Logga in på våra medlems/konsultsidor
Glömt lösenordet? Skapa konto
Elsäkerhet > Elsäkerhetsrapporter
sök på eio.se
Sök
Sajtkarta
Sajtkarta
 

Elsäkerhetsrapporter

EIO bedriver ett aktivt informationsarbete för att väcka uppmärksamhet om de elsäkerhetsbrister som finns i samhället.

Nedan finner du våra senaste elsäkerhetsrapporter som kartlägger och lyfter fram problematiken i Sverige när det kommer till elsäkerhet. Det kan vara exempelvis informationsansvar, behörighetssystemet eller okunskap om vad som är farligt. Rapporterna visar också på goda exempel från våra grannländer.Rapporter  


Elsäkerhetsbarometern 2016
Syftet med Elsäkerhetsbarometern är att sammanfatta hur elsäkert Sverige är. Kartläggningen är baserad på relevant elsäkerhetsstatistik som finns hos såväl myndigheter som privata aktörer på området. Trots att ett helt år har gått sedan vi släppte vår första Elsäkerhetsbarometer har den totala elsäkerhetspoängen endast förändrats marginellt och många brister kvarstår. Det finns dock en ljusning: snart kommer en ny elsäkerhetslag på plats, och med detta nya föreskrifter. Läs mer om Elsäkerhetsbarometern härDe farliga nätfynden – en undersökning om begagnade
lampor på Blocket

Publicerad 16 november 2015 
Rapporten baseras på intervjuer med 250 säljare av lampor på Blocket och visar att hälften av de lampor som säljs på Blocket.se brister i elsäkerhet. Det handlar om slitage och felaktigt gjorda ingrepp som kan göra en lampa kan göra den livsfarlig. Vill du kontrollera ditt begagnatfynd, klicka här för en kort film med några enkla tips. För att se hela rapporten klicka här.Fortfarande noll koll - uppföljning 2015
Publicerad 16 oktober 2015
Två år senare följer EIO återigen upp rapporten Noll koll - Stora brister vid butiksförsäljning av elartiklar (publ. okt 2013). Glädjande ser vi i årets undersökning att det går att få till förändring. Redan förra året såg vi spår av förbättring hos Julas byggvaruhus och de har fortsatt ta steg i rätt riktning. Men fortfarande saknar de flesta av de övriga butikerna skyltning och produkterna märkning samtidigt som personalen ger felaktiga råd. Även e-handelssajterna har fortfarande för lite information för säkra köp läs mer här .


Elsäkerhetsbarometern 2015 - så elsäkert är Sverige
Publicerad 24 april 2015
I EIOs elsäkerhetsbarometer har vi samlat relevant elsäkerhetsstatistik som finns utspridd hos såväl myndigheter som privata aktörer på området. Vi har gjort en undersökning där drygt 1000 privatpersoner svarat på frågor om sina elvanor och elkunskaper samt frågat mer än 500 av våra medlemsföretag om den verklighet de möter när de är ute och arbetar i bostäder. Vill du veta hur vi räknade läs mer här .Fortfarande noll koll - Stora brister vid butiksförsäljning av elartiklar
Publicerad 18 november 2014
Ett år senare följer EIO upp rapporten Noll koll - Stora brister vid butiksförsäljning av elartiklar (publ. okt 2013). Den nya undersökningen visar att det trots krav på åtgärder fortfarande finns stora brister, noll koll, vid försäljningen av elartiklar. Byggvaruhandelns bristande kunskap och rådgivning till sina kunder kring elinstallationer i hemmet resulterar i farliga elinstallationer. Installationer som i värsta fall leder till personskador. Årets undersökning kompletterades med en granskning av elartiklar som kräver behörighet i online-butiker.


Fulel och fuskelektriker -
Hur vanligt är det? Hur farligt är det?
Publicerad 22 oktober 2014
Rapporten visar att i genomsnitt åtgärdar elteknikföretag felaktiga elinstallationer – fulel- varannan vecka. En femtedel av de åtgärdade installationerna bedöms som direkt farliga medan hälften hade blivit farliga på sikt. Om du ska göra elarbeten själv, läs även Händig med el- en elhandbok . Om du ska köpa elarbeten, ladda ner vår blankett Intyg till konsument .


Långt kvar till eltrygga förskolor- Rapport baserad på vittnesmål från 300 förskolechefer
Publicerad 19 augusti 2014
Rapporten visar att var tionde förskolechef uppger att det inträffat en elolycka eller elincident under de senaste tre åren. Många kommuner och huvudmän skjuter nödvändigt underhåll framför sig. Upp emot 100 000 barn kan gå i förskolor där det kan saknas grundläggande elsäkerhetsanordningar.
De lömska sommarfynden- En undersökning av elfarliga produkter på svenska loppmarknader
Publicerad 17 juni 2014
Rapporten visar att bara drygt hälften av de undersökta loppislamporna var säkra att använda. Fyra av tio hade minst en allvarlig brist. Brister som kan orsaka bränder, farliga elchocker och andra skador. Läs även ” Härndig med el- en elhandbok ”.
Noll koll- Stora brister vid butiksförsäljning av elartiklar
Publicerad 23 oktober 2013
Rapporten visar på byggvaruhandelns bristande kunskap och rådgivning till sina kunder kring elinstallationer i hemmet. Resultaten blir farliga elinstallationer som i värsta fall leder till personskador. EIO föreslår att butikspersonal ska få bättre utbildning. Dessutom bör Elsäkerhetsverket komma med tydliga anvisningar.
Bristerna med behörighetssystemet
Publicerad 14 maj 2013
I rapporten belyses flera av de brister som det nuvarande behörighetsregelverket dras med och hur dessa påverkar konsumenter, yrkesmän och elteknikföretag. Rapporten avslutas med EIOs rekommendationer för hur ett nytt regelverk bör utformas.

Elsäkerhet är ingen lek

Publicerad 11 december 2012
Rapporten belyser problemen med bristande elsäkerhet på våra svenska förskolor. Som ett steg på vägen för att lösa flera av dessa problem föreslår EIO att personalen tillämpar en Egenkontroll för elanläggningar. Den hjälper dem att få kontroll på ansvar, tillsyn och statusen på elanläggningen.Dolda elfel i Danmark
Publicerad 24 oktober 2012
Rapporten beskriver det nya danska systemet där köpare och säljare vid en bostadsaffär för att få teckna en överlåtelseförsäkring måste utföra en besiktning av elanläggningen. Rapporten beskriver bakgrunden till lagstiftningen, genomförandet och resultatet av de nya reglerna.Från fulel till elrätt

Publicerad sommaren 2012
Rapporten belyser riskerna för brand och personskador när allt fler svenskar förutom att lägga golv och måla väggarna även försöker sig på att göra elinstallationer.


EIO logga
Elektriska Installatörsorganisationen EIO
Installatörsföretagen Service i Sverige AB
Copyright © 1906-2013 | Om webbplatsen
Ringvägen 100
Box 17154
104 62 Stockholm
Tel. 08-762 76 00
Fax. 08-669 86 80
info@eio.se
Kontakta oss