Logga in på våra medlems/konsultsidor
Glömt lösenordet? Skapa konto
Tele och Säkerhet > Certifieringar
sök på eio.se
Sök
Sajtkarta
Sajtkarta
 

Certifieringar

Kunskap och kompetens otroligt viktigt inom branschen speciellt inom teknikintensiva områden där utvecklingen går snabbt, så som tele-, data- och säkerhetområdet.
Därför har branschen tagit fram certifieringar som skall underlätta för dig som installatör att kunna bevis din kompetens och för dig som beställare att säkerställa att din anläggning installeras på ett säkert och korrekt sätt av en installatör med rätt kompetens.

Sammanställning av olika certifikat
Det finns ett antal olika certifieringar, auktorisationer med mera för att kunna sin bevisa kompetens inom ett antal områden, och alla dessa är svåra att överblicka. Därför har EIO tillsammans med olika branschaktörer tagit fram en matris där vi sammanställa branschens tredjepartscertifieringar.

Matris

 Ladda ned matrisen här


Elteknikbranschens Telecertifikat TC1telecertifiering
Med anledning av den förändrade standarden för dokumentation av teletekniska anläggningar och marknadens utveckling har vi nu uppdaterat telecertifieringen. Vilket samtidigt lett till en ökad efterfrågan på marknaden.

Detta innebär att vi vill underlätta för dig som är verksam inom teleområdet att marknadsföra din kompetens till dina kunder. Ett certifikat är ett personligt bevis på att den teletekniker som installerar din anläggning har både nödvändiga teoretiska kunskaper och gedigen praktisk erfarenhet samt är lämplig för yrket.

Telecertifiering kundbroschyr (pdf, 217 kb, öppnas i nytt fönster)

Telecertifiering informationsbroschyr (pdf, 196 kb, öppnas i nytt fönster)

Utgivare: EIO och Incert AB

certifieringsloggaCertifierad fibertekniker CFT
Att vara CFT Certifierad fibertekniker innebär att du kan påvisa din kompetens inom fiberområdet för dina kunder. Dessutom börjar flera av slutkunderna kräva ett kompetensbevis i sina upphandlingar. Denna fibercertifiering genomförs både som ett teoretiskt prov och ett omfattande praktiskt prov för att säkerställa kompetensen.

Informationsbroschyr:

fibercertifieringsbild Certifierad fibertekniker (pdf, 387 kb, öppnas i nytt fönster)
Utgivare: Incert AB

Certifieringen är personlig och är framtagen i samarbete med ett antal stora aktörer på marknaden (se nedan):

 • TeliaSonera i Sverige AB
 • Banverket
 • AB Stokab
 • Elektriska Installatörsorganisationen EIO
 • Svenska Stadsnätsföreningen, SSNf
 • Eltel Networks Infranet AB
 • Ericsson Network Technologies AB
 • Nexans IKO Sweden AB
 • Installations Certifiering i Stockholm AB
 • SEK / Svenska Elektriska Kommissionen

Syfte:
Syftet med certifieringen är att hitta en gemensak kravnivå när det gäller kompetens på installerande personal. Detta kommer att medföra:

 • Höja kvaliteten i den fiberoptiska infrastrukturen
 • Säkerställa funktionen i fibernäten
 • Minimera underhållskostnader i framtida fibernät

Certifieringen är en viktig värdemätare för personal, arbetsgivare, besiktningsmän/kontrollanter, nätansvariga, operatörer, teknikkonsulter och upphandlare.
För att få certifikatet skall den sökande klara ett teoretiskt och ett praktiskt prov som består av sex olika teknikområden:

 • Fiberteori och kabelkonstruktion
 • Dokumentation
 • Skarvning
 • Mätning
 • Terminering- och korskoppling
 • Förläggning

 
Dessa certifieringar har EIO varit med att ta fram. För anmälan och information om certifieringstillfällen, kontakta Installationscertifiering i Stockholm AB - Incert, tfn: +468 7627516 eller besök www.incert.se  


Säkerhetscertifieringar
Certifieringsorganet för certifieringar inom säkerhet är SBSC ( Svensk Brand och säkerhetscertifiering). Läs mer om dessa i broschyren "Säkerhetscertifieringar" som EIO tagit fram tillsammans med SBSC.
Broschyren kan även beställas från www.Elförlaget.se 

EIO logga
Elektriska Installatörsorganisationen EIO
Installatörsföretagen Service i Sverige AB
Copyright © 1906-2013 | Om webbplatsen
Ringvägen 100
Box 17154
104 62 Stockholm
Tel. 08-762 76 00
Fax. 08-669 86 80
info@eio.se
Kontakta oss