Logga in på våra medlems/konsultsidor
Glömt lösenordet? Skapa konto
Tele och Säkerhet > Standarder och handböcker
sök på eio.se
Sök
Sajtkarta
Sajtkarta
 

Standarder och handböcker

Standarder
Nationellt medverkar EIO i flera arbetsgrupper för framtagande av standarder och regler inom området.  SEK, Svensk elstandard , ansvarar för dagens aktuella standarder inom elområdet som nationalkommitté för IECs och CENELECs tekniska arbete. 
EIO deltar i följande Tekniska kommittéer som är de mest betydande för För EIO:s medlemar:
(Klicka på namnet så länkas du till SEK:s webb för en beskrivning vad den innebär.)  

TK 79 Larmsystem
TK100 Multimedia
TK215 Elektrotekniska aspekter på telenät och teleutrustning 


Vi är även en påverkare inom Brand- och säkerhetssystem och kommunicerande fastighetssystem genom deltagande i KNX sweden och SBF (svenska brandskyddsföreningen) regeltolkningsgrupp samt arbetsgrupper för framtande av EL-AMA .

Internationellt är vi medlem i AIE "European Association of Electrical Contractors" där vi medverkar i flera arbetsgrupper.

Vi är även aktiva inom uttagningarna och träningar till World skills och yrkesgrenen "Information Network Cabling" . Läs mer på fliken Yrkes-VM/World Skills. Genom vårt deltagande i dessa grupperingar har vi möjligheten att påverka branschens standarder och regler. 


Här är några av de handböcker och standarder som Elförlaget har till försäljning inom teleområdet. Alla standarder kan också beställas som PDF-filer. På Elförlaget finner du alla standarder och handböcker som du kan behöva inom elteknikområdet till försäljning. 

 SSF 130 utg 7 - Projektering och installation av inbrottslarmanläggning
Projektering och installation av inbrottslarmanläggningar. Specificerar kraven på inbrottslarmanläggningar

Handbok 455 Utgåva 1 2006
Dokumentation av teleanläggningar
- Ny och gammal standard
 SS-EN 50173-1 Utgåva 3 2011
Fastighetsnät för informationsöverföring - Generella kabelnät - Del 1: Allmänna fordringarEIO logga
Elektriska Installatörsorganisationen EIO
Installatörsföretagen Service i Sverige AB
Copyright © 1906-2013 | Om webbplatsen
Ringvägen 100
Box 17154
104 62 Stockholm
Tel. 08-762 76 00
Fax. 08-669 86 80
info@eio.se
Kontakta oss