Logga in på våra medlems/konsultsidor
Glömt lösenordet? Skapa konto
Utbildning > Elbehörighet och certifikat
sök på eio.se
Sök
Sajtkarta
Sajtkarta
 

Elbehörighet och certifikat

Ett certifikat är ett bevis på att personen har genomgått en godkänd el-utbildning och fullföljt sin lärlingstid. Detta ska inte förväxlas med en behörighet utfärdad av Elsäkerhetsverket.

För att stå för andras, och sitt eget arbete, måste man ha allmän behörighet. Denna utbildning finns på olika platser i landet och i olika former (på distans, heltidsstudier etcetera.)

Observera att vi endast informerar om nedanstående och det är Elsäkerhetsverket som utfärdar behörigheten. Om ni har övriga frågor rörande behörigheter så ber vi er kontakta Elsäkerhetsverket.

Det finns flera olika behörighetstyper. För att få en behörighet ställs två krav; ett utbildningskrav samt ett krav på praktik. Det går inte att kompensera ett överflöd av det ena mot avsaknad av det andra utan båda två måste uppfyllas för att en behörighet ska beviljas.
Utbildnings- och praktikkrav för respektive behörighet regleras i Elsäkerhetsverkets behörighetsföreskrifter ELSAK-FS 2013:1

Det sex vanligaste behörighetstyperna är:

  • Allmän behörighet - AB
  • Allmän behörighet - ABL
  • Allmän behörighet - ABH (Efter den 1 januari 2011 kan du inte ansöka om denna behörighet).
  • Begränsad behörighet - BB1
  • Begränsad behörighet - BB2 (Efter den 1 januari 2011 kan du inte ansöka om denna behörighet).
  • Begränsad behörighet BB3 är en specialbehörighet och gäller för vissa slags arbeten efter bedömning av Elsäkerhetsverket i varje enskilt fall.

Certifikat

För att kunna få ett certifikat som "elektriker" måste man ha både teoretisk och praktisk utbildning. Den teoretiska utbildningen får man i gymnasieskolans El- och energiprogram med inriktning på elteknik. Motsvarande utbildningar genomförs också som vuxenutbildning och arbetsmarknadsutbildning.

Den praktiska delen, 1600 timmar, gör man i ett branschanslutet elinstallationsföretag.

Certifikatet utfärdast endast till de som är anställda i företag som arbetar under Installationsavtalet EIO/SEF.

Certifikatet gäller även som yrkesbevis i de övriga nordiska länderna.

Läs mer om certifikatet på www.ecy.com

EIO logga
Elektriska Installatörsorganisationen EIO
Installatörsföretagen Service i Sverige AB
Copyright © 1906-2013 | Om webbplatsen
Ringvägen 100
Box 17154
104 62 Stockholm
Tel. 08-762 76 00
Fax. 08-669 86 80
info@eio.se
Kontakta oss